Logo

25-516 Kielce, al. IX Wieków Kielc nr 2b/2
tel. 41 368 03 72, 41 344 86 62
Kancelaria czynna pon. - pt. od 9:00 do 15:00
e-mail: jacek.frelich@kin.pl

 
Logo

Kancelaria Notarialna notariusza Jacka Frelicha świadczy usługi już od 1992 roku.


Początkowo siedziba kancelarii mieściła się w Kielcach przy ul. Sienkiewicza nr 4A. W 2005 roku siedziba została przeniesiona do obecnego przestronnego i łatwo dostępnego lokalu mieszącego się w Kielcach przy al. IX Wieków Kielc nr 2b/2. Trzydziestopięcioletnie doświadczenie zawodowe notariusza Jacka Frelicha jest rękojmią profesjonalnego załatwienia spraw urzędowych. W kontaktach z interesantami notariusz służy również znajomością języka francuskiego.

Rejestry notarialne

W 2009 roku Krajowa Rada Notarialna utworzyła system informatyczny do prowadzenia Rejestru Aktów Poświadczenia Dziedziczenia (RAPD). Utworzenie Rejestru było związane z powierzeniem polskim notariuszom nowych kompetencji z zakresu prawa spadkowego. W 2016 roku RAPD przekształcony został w Rejestr Spadkowy, w którym rejestruje się zarówno akty poświadczenia sporządzone przez notariuszy, jak i sądowe postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku. Zarejestrowany akt poświadczenia dziedziczenia ma skutki prawomocnego postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadku (art. 95j pr. o not.).

W 2011 został utworzony kolejny rejestr elektroniczny, Notarialny Rejestr Testamentów, którego celem jest, z jednej strony, zmniejszenie ryzyka, że testament pozostanie nieznany lub będzie ujawniony z opóźnieniem, a z drugiej strony – ułatwienie ujawnienia tegoż testamentu po śmierci testatora. Dokonano również unowocześnienia zaplecza informatycznego i połączenia obu rejestrów w jeden spójny system o nazwie Rejestry Notarialne. W 2012 Notarialny Rejestr Testamentów został przyłączony do Europejskiej Sieci Rejestrów Testamentów. Od tej chwili obywatele polscy za pośrednictwem notariusza mogą przeszukiwać zagraniczne rejestry testamentów, a obywatele innych państw – zadawać zapytania do rejestru polskiego.